IRE: Inductive Rule Extraction

پاسخ به 4 سوال در خصوص قوانین (Rules)


پرسش‌های در خصوص قوانین 

در ادامه بر برخی از پرسش‌ها در خصوص قوانین از ظن خودم پاسخ می‌دهم.


1) قوانین چگونه به وجود می‌آیند؟

قوانین  حاصل نخستن تجربه هستند. و سپس برای استفاده مجدد ثبت و نگهداری می‌شوند و در طولانی مدت تقویت می‌شوند. شاید اگر برای بسیاری از رفتارها و اعمال قوانینی وضع نشده بود آن‌ها هرگز تکرار نمی‌شدند. قوانین در حقیقت به بسیاری از رفتارهای ما جنبه حقوقی می‌دهند.


2) قوانین کجا نگهداری می‌شوند؟

در خصوص انسان‌ها بیشتر قوانین در ضمیر خودآگاه ساخته و در ضمیر ناخودآگاه ساکن می‌شوند.


3)آیا قوانین ثابت هستند؟

خیر. قوانین متغیر هستند و ممکن است در طی زمان و به همراه تجربه‌های جدید تغییر کنند. ولی با توجه به قدرت یک قانون ممکن شواهد بیشتری برای تغییر نیاز باشد.


4) قوانین در کجا به کار گرفته می‌شوند؟

یک مجموعه قانون در موقعیت‌های مختلف به ما می‌گوید چه کاری باید انجام دهیم یا چه نتیجه‌ای بایستی بگیریم.


تفاوت Rule و Law در زبان انگلیسی


آیا شما تفاوت بین Rule و Law را در انگلیسی می‌دانید؟

 در دیکشنری آکسفورد چندین تعریف  برای لغات Rule و Law آورده شده است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.


تعریف Rule در زبان انگلیسی

1) مجموعه‌ای از مقررات یا اصول صریح یا درک شده، حاکم بر رفتار یا روش در یک حوزه خاص از فعالیت.

1-1) اصلی که در یک حوزه خاص از دانش عمل می‌کند، توصیف یا تجویز آنچه ممکن یا مجاز است.

2) کنترل یا حاکمیت بر یک منطقه یا مردم

3) حالت عادی یا معمولی چیزها


تعریف Law در زبان انگلیسی

نظامی از قوانین، که یک کشور  یا جامعه خاص به عنوان تعدیل کردن اعمال اعضایش به رسمیت شناخته که ممکن است به وسیله تحمیل مجازات، اعمال شود.


تفاوت بین Rule و Law

LAWs قواعد و دستورالعمل های هستند که توسط نهادهای اجتماعی برای مدیریت رفتار تنظیم شده‌اند. Law و Rule اگر چه از لحاظ لغوی دارای معنی یکسان «قانون» هستند ولی در زمینه‌های متفاوت به کار گرفته می‌شوند. Law مفهوم کلی‌تری از Rule است و می‌توان گفت Law بیشتر به تصویب قوانین کلی در مجالس قانون‌گذاری اشاره دارد در حالیکه که جزئیات اجرایی آن به وسیله قوانین اجرایی (Rules) مشخص می‌گردد. شکستن Law از شکستن Rule مجازات بیشتری به دنبال دارد.<< 1 2