IRE: Inductive Rule Extraction

معرفی کتاب "الگوریتم های ژنتیک کاربردی"کتاب "الگوریتم‌های ژنتیک کاربردی" توسط رندی ال هاپت و سو الن هاپت از پژوهشگران ارشد آزمایشگاه تحقیقات کاربردی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به رشته تحریر درآمده و ویرایش نخست آن در سال 1997 توسط انتشارات وایلی منتشر شده است. همچنین ویرایش دوم این کتاب در سال 2004 عرضه شده است؛ که مهمترین به روز رسانی آن نسبت به ویرایش نخست، کدهای متلبی است که همراه متن آمده‌اند.


کتاب الگوریتم‌های ژنتیک کاربردی، یک مقدمه عالی بر دنیای بهینه‌سازی و مبانی الگوریتم‌های ژنتیک و کاربردهای آن‌ها در زمینه‌های مختلف مهندسی و علم است. و در همین راستا به معمول‌ترین موضوعات الگوریتم ژنتیک و همچنین ارائه یک بحث کامل از الگوریتم‌های ژنتیک ترکیبی می‌پردازد. در حقیقت، کتاب یک مقدمه گام به گام خوب بر الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزاری قدرتمند برای مسائل بهینه‌سازی است؛ که آمارگران و محققان محاسباتی می‌توانند به خوبی از آن بهره‌مند شوند. کتاب می‌تواند به عنوان ارزش افزوده، برای هر دوره درسی بهینه‌سازی یا الگوریتم ژنتیک استفاده شود؛ یک راهنمای عملی و یک قالب مرجع برای محققان.


این کتاب در 7 فصل به انضمام چندین ضمیمه، سازماندهی شده است.

فصل اول شالوده‌ای برای الگوریتم ژنتیک، با بحث در مورد بهینه‌سازی عددی و معرفی برخی از الگوریتم‌های جستجوی حداقلی سنتی، می‌گذارد. در ادامه‌یِ فصل اول، ایده مدل‌سازی فرایند‌های طبیعی بر روی کامپیوتر، از طریق بحث در مورد تبرید و الگوریتم ژنتیک، معرفی شده است. همچنین در این فصل یک پیشینه ژنتیک مختصر برای کمک به خواننده در درک اصطلاحات و منطق مورد نیاز برای عملگرهای ژنتیک، عرضه شده است. الگوریتم ژنتیک به دو صورت می‌آید: پارامترهای باینری و پارامترهای حقیقی.

فصل دوم، مقدمه‌ای بر الگوریتم ژنتیک باینری ارائه می‌کند؛ که معمول‌ترین شکل الگوریتم است. پارامترها کوانتیزه شده‌اند، بنابراین تعداد محدودی از ترکیب‌ها وجود دارد. این شکل الگوریتم، ایده‌آل است برای مواجهه با پارامترهای که می‌توانند تنها مقدار محدودی از مقادیر بگیرند.

فصل سوم، الگوریتم ژنتیک با پارامترهای پیوسته را معرفی می‌کند. این الگوریتم به پارامترها اجازه می‌دهد هر مقدار حقیقی در یک محدوده مشخص را بگیرند.

فصل چهارم از الگوریتم توسعه یافته در فصل‌های قبل، برای حل برخی از مشکلات مورد علاقه مهندسان و دانشمندان استفاده می‌کند.

فصل پنجم به ساخت یک الگوریتم ژنتیک خوب، توسعه و گسترش بر روی برخی از اجزای الگوریتم ژنتیک، باز می‌گردد.

فصل ششم به مسائل فنی سخت‌تر یورش می‌برد.

و در نهایت فصل هفتم برخی از توسعه‌های فعلی الگوریتم ژنتیک و برنامه‌های کاربردی را بررسی می‌کند و در مورد این که، چگونه اطلاعات بیشتری در خصوص الگوریتم ژنتیک دریافت کنید؛ توصیه‌هایی عرضه می‌شود. و همچنین برخی مساعدت‌ها برای کمک بیشتر، برای شکوفایی الگوریتم ژنتیک عرضه می‌شوند.

همچنین ضمیمه1 برخی روتین‌های الگوریتم ژنتیک را به صورت شبه برنامه لیست می‌کند.


در پایان، خواندن کتاب بسیار خوب "الگوریتم‌های ژنتیک کاربردی" توصیه می‌گردد. 

دریافت کتاب الگوریتم‌های ژنتیک کاربردی