IRE: Inductive Rule Extraction

پاسخ به 4 سوال در خصوص قوانین (Rules)


پرسش‌های در خصوص قوانین 

در ادامه بر برخی از پرسش‌ها در خصوص قوانین از ظن خودم پاسخ می‌دهم.


1) قوانین چگونه به وجود می‌آیند؟

قوانین  حاصل نخستن تجربه هستند. و سپس برای استفاده مجدد ثبت و نگهداری می‌شوند و در طولانی مدت تقویت می‌شوند. شاید اگر برای بسیاری از رفتارها و اعمال قوانینی وضع نشده بود آن‌ها هرگز تکرار نمی‌شدند. قوانین در حقیقت به بسیاری از رفتارهای ما جنبه حقوقی می‌دهند.


2) قوانین کجا نگهداری می‌شوند؟

در خصوص انسان‌ها بیشتر قوانین در ضمیر خودآگاه ساخته و در ضمیر ناخودآگاه ساکن می‌شوند.


3)آیا قوانین ثابت هستند؟

خیر. قوانین متغیر هستند و ممکن است در طی زمان و به همراه تجربه‌های جدید تغییر کنند. ولی با توجه به قدرت یک قانون ممکن شواهد بیشتری برای تغییر نیاز باشد.


4) قوانین در کجا به کار گرفته می‌شوند؟

یک مجموعه قانون در موقعیت‌های مختلف به ما می‌گوید چه کاری باید انجام دهیم یا چه نتیجه‌ای بایستی بگیریم.